Modelformulier herroepingsrecht

Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)
 

- Aan:

Lionsclub het Gooi
's-Gravelandseweg 57
1217 EH  Hilversum
info@lionsinactie.nl


 

  • Ik/Wij* deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomt betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen(*)


 
  • Besteld op(*)/Ontvangen op(*)


 
  • Naam/Namen consument(en)


 
  • Adres consument(en)


 
  • Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)


 
  • Datum(*) Doorhalen wat niet van toepassing is